Bewering en feit 8

Bewering:
“Betaalbaar wonen in Rijnenburg is een illusie.”

Feit:
De vraag naar betaalbare woningen in Utrecht is enorm. Betaalbaar bouwen is juist in Rijnenburg mogelijk. Hier ligt de kans om woningen op een efficiënte en dus betaalbare wijze te realiseren. Door goede afspraken met de gemeente te maken, blijven deze ook op lange termijn betaalbaar.

Betaalbaarheid

De vraag naar betaalbare woningen in Utrecht is enorm. Eind 2021 stonden in Utrecht nog geen 67 bestaande woningen met een vraagprijs tot € 325.000 te koop (bron: Funda). Hiervan zijn slechts 6 woningen grondgebonden. De wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen tot meer dan 11 jaar. Betaalbaar wonen staat in Utrecht al jaren sterk onder druk.

De forse prijsstijgingen zijn te zien in de hele stad en bij alle typen woningen. Het aanbod van nieuwe woningen – en al helemaal van nieuwe betaalbare grondgebonden woningen – blijft al jaren achter bij de vraag. Als Utrecht verder groeit, met nog eens 100 duizend inwoners, wordt de druk op de woningmarkt alleen maar groter.

Daarom moeten er in Utrecht (onder andere) veel betaalbare woningen worden bijgebouwd[1]: voor een- en tweepersoonshuishoudens, maar ook voor (eenouder)gezinnen. Rijnenburg biedt daarvoor volop ruimte. Hier ligt een kans om veel woningen op een efficiënte en dus betaalbare wijze te realiseren. Ook biedt Rijnenburg de gelegenheid om de doorstroming in het sociale huursegment te bevorderen.

Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van het consortium van grondeigenaren Rijnenburg. Ons doel: 60% betaalbare woningen, zowel sociaal als met een middeldure huur. Door goede afspraken zijn deze woningen niet alleen de eerste jaren betaalbaar, maar blijven ze dit ook op lange termijn.


[1] Advies Stec Groep – Woningvraag Regio Utrecht 2040 (2 maart 2020).

 

Terug