Bewering en feit 6.

Bewering:
“Er zijn geen verbindingen met de bestaande stad. Daarom is bouwen in Rijnenburg niet wenselijk.”

Feit:
Bestaande en nieuwe verbindingen (inclusief OV- en fietsverbindingen) zullen ervoor zorgen dat Rijnenburg kan functioneren als een zelfstandige wijk én als onderdeel van Utrecht als tienminutenstad. Met als bonus voor heel Utrecht toegang tot extra recreatie- en sportvoorzieningen (waaronder een roeibaan).

'Tienminutenstad'

Als we uitgaan van 30 duizend woningen krijgt Rijnenburg circa 80 duizend inwoners. Daarmee is het vergelijkbaar met steden als Purmerend en Leidschendam-Voorburg Daar hoort uiteraard een bepaald voorzieningenniveau bij. In de basis functioneert Rijnenburg dan uitstekend zelfstandig. Als onderdeel van Utrecht voldoet Rijnenburg meteen aan een belangrijke ambitie van de RSU2040: het is in zichzelf een tienminutenstad.

Tegelijk moet Rijnenburg uiteraard een volwaardig onderdeel worden van de stad Utrecht, compleet met goede OV- en fietsverbindingen. Door Rijnenburg ook te gebruiken voor nieuwe recreatie- en sportvoorzieningen (waaronder een roeibaan) biedt de wijk niet alleen een oplossing voor de krapte op de woningmarkt. Rijnenburg zorgt ook voor meer voorzieningen ten behoeve van de bestaande stad.Terug