Bewering en feit 5.

Bewering:
“Rijnenburg is een laaggelegen polder. Dat brengt een overstromingsrisico met zich mee.”

Feit:
Rijnenburg onderscheidt zich qua ligging niet van andere woongebieden, zoals Leidsche Rijn. En dus moet ook bouwen in Rijnenburg samengaan met een klimaatadaptief en robuust watersysteem. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat daarmee voor Rijnenburg weinig tot geen beperkingen zijn voor woningbouw in relatie tot de wateropgave.

Goede waterhuishouding

We hebben allemaal de overstromingen van zomer 2021 nog in ons achterhoofd. We zijn er dan ook allemaal van doordrongen hoe belangrijk een goede waterhuishouding is. Ook in Rijnenburg. Maar de lage ligging van deze polder is niet wezenlijk anders dan die van andere gebiedsontwikkelingen in Utrecht.

Uiteraard moet een grootschalige gebiedsontwikkeling anno 2022 beschikken over een klimaatadaptief en robuust watersysteem. Op de Geschiktheidskaart Woningbouw (Deltacommissaris, 2021) is te zien dat er voor Rijnenburg weinig tot geen beperkingen zijn voor woningbouw in relatie tot de wateropgave.Terug