Bewering en feit 3.

Bewering:
“Rijnenburg ontwikkelen duurt lang. Minstens 15 jaar en waarschijnlijk nog langer.”
 
Feit:
Het ontwikkelen van grote locaties zoals Rijnenburg is complex. Door een goede samenwerking tussen overheden, belanghebbenden en marktpartijen kan dit in 5 tot 7 jaar en dus véél sneller.

Integrale benadering

Met als resultaat: een stabiele stroom aan betaalbare woningen. Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort.

Rijnenburg is een grootschalige gebiedsontwikkeling. Het gebied kan in de toekomst ruimte bieden aan nieuwe woningen, een tijdelijk energielandschap, werkplekken, OV-verbindingen, auto-ontsluitingen, recreatie- en sportvoorzieningen. Dat vraagt om een integrale benadering waarbij je aan alles denkt, in samenhang. Dat kost uiteraard tijd.

Maar als de gemeente en marktpartijen duidelijke proces- en planningsafspraken maken, kan er binnen enkele jaren een integraal plan liggen. Inclusief een bijbehorend bestemmingsplan. Voorbeelden op andere plekken laten zien dat het kan. Natuurlijk zijn er onderdelen die aparte processen doorlopen en waar andere overheidsniveaus deel van uitmaken. Deze hoeven echter niet leidend te zijn voor onderdelen van Rijnenburg die wel vlot kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd.

Kortom: het snel ontwikkelen en realiseren van Rijnenburg vraagt capaciteit, toewijding en een goede samenwerking tussen marktpartijen, belanghebbenden en overheden. Als we daarvoor openstaan, is het mogelijk om in Rijnenburg snel en efficiënt de grote aantallen woningen te realiseren waarop veel mensen nu wachten. Rijnenburg zorgt dan voor een stabiele stroom van betaalbare nieuwe woningen. De impact en overlast van bouwwerkzaamheden en bouwverkeer is vele malen beperkter dan wanneer wordt gebouwd in de stad.


Terug