Bewering en feit 2.

Bewering:
“De aanleg van noodzakelijke infrastructuur met OV voor Rijnenburg is lastig en kost 4 miljard euro.”

Feit:
Volgens onderzoek van gemeente Utrecht kan Rijnenburg goed worden ontsloten met een tramlijn, HOV-lijn, fietsroute en auto. Dit kost ca. 1,1 miljard euro. Een aanmerkelijk lager bedrag dan de 4 miljard die vaak wordt gesuggereerd. Bestaande en nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat Rijnenburg kan functioneren. Als zelfstandige wijk, als onderdeel van Utrecht én als ‘tienminutenstad’.

Openbaar vervoersbereikbaarheid

Rijnenburg is nu al redelijk goed ontsloten in de richtingen Vleuten-De Meern, IJsselstein en Nieuwegein. Daarnaast heeft het gebied een af- en oprit naar de A12. Diverse bereikbaarheidsonderzoeken, uitgevoerd in opdracht van gemeente Utrecht en marktpartijen, laten zien dat de openbaar vervoersbereikbaarheid van Rijnenburg goed is te realiseren met een tramlijn.

Deze Papendorplijn kan worden doorgetrokken vanuit Kanaleneiland over de bestaande busbaan naar Rijnvliet, over de A2. Door aanpassingen aan de bestaande doorgang bij Strijkviertel onder de A12 kan geheel Rijnenburg worden aangesloten op een trambaan. Die kan in de toekomst zelfs naar Nieuwegein/IJsselstein worden uitgebreid.
De kosten voor het ontsluiten van Rijnenburg (OV, auto, fiets) zijn in 2019 doorgerekend en liggen in lijn met de bedragen die zijn vermeld in de ‘Quickscan Verstedelijking Rijnenburg[1]’ (gemeente Utrecht): circa € 900 miljoen tot € 1,1 miljard.

In de plannen van het consortium van grondeigenaren van Rijnenburg zijn de tramlijn en diverse aansluitingen opgenomen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze aansluitingen (deels) kunnen worden gefinancierd uit de exploitatie van Rijnenburg. Daar komt nog iets bij. Als de A27 bij Amelisweerd niet wordt verbreed, maar wordt aangepast in de bestaande bak, dan kunnen de daarmee vrijkomende financiële middelen worden ingezet voor de (OV)-bereikbaarheid van Rijnenburg. Dit staat zo in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van het kabinet Rutte-IV.[1] Quickscan Verstedelijking Rijnenburg: Eindrapport, blz. 7. Dd. november 2020 – Gemeente Utrecht/ GoudappelCoffeng/ Posad Maxwan

Terug