Bewering en feit 10.

Bewering:
“Ontwikkelaars bouwen vooral op plekken waar ze gemakkelijk en veel geld kunnen verdienen. Rijnenburg is ook zo’n plek.”
 
Feit:
Ontwikkelaars bouwen op basis van de vraag, de ruimte en beleid van de overheid. Zowel binnenstedelijk als daarbuiten. De vraag naar woningen in Utrecht overstijgt het aanbod en de beschikbare ruimte binnenstedelijk om er te bouwen. Daarnaast is er vraag naar verschillende type woningen voor verschillende doelgroepen. Wij willen een evenwichtige balans op de Utrechtse woningmarkt en een grote variatie in (betaalbare) woningen voor woningzoekenden.

 

Wonen in de stad en wonen ‘buiten’ blijft populair

Woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars zijn al tientallen jaren van groot belang voor de volkshuisvesting van Nederland. Overheidsbeleid en de woningvraag bepalen in grote mate waar en wat er wordt gebouwd. In de jaren vóór de economische crisis (2008-2013) lag de focus op bouwen in uitleglocaties (Vinex). De afgelopen jaren is het beleid verschoven naar binnenstedelijk bouwen. Wonen in de stad en wonen ‘buiten’ blijft populair. De woningmarkt vraagt om binnenstedelijke oplossingen én in uitleggebieden, zoals de polder Rijnenburg.
Terug