Bewering en feit 1.

Bewering:
“Bouwen in Rijnenburg is helemaal niet nodig. Er is binnen de stadsgrenzen ruimte voor 60.000 nieuwe woningen.”
 
Feit:
In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) wordt ingezet op binnenstedelijk wonen met een sterke nadruk op het bouwen van appartementen. Om een gezonde stad te zijn en te blijven én om aan de vraag naar betaalbare eengezinswoningen te voldoen, is Rijnenburg nodig.

Ingewikkelde opgave

Meer woningen bouwen binnen de stadsgrenzen, en toch een leefbare stad behouden. Het is een ingewikkelde opgave. Bij praktisch elke binnenstedelijke ontwikkeling komt dat dilemma weer terug in de discussies. Kunnen we meer woningen bouwen zonder dat de openbare ruimte onder druk komt te staan? Hoe zit het met de leefbaarheid?

Naar aanleiding van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) is een referendum aangevraagd over deze vragen. Het laat zien dat burgers zich zorgen maken. En die vrees is niet ongegrond. In de RSU2040 wordt aangetoond dat Utrecht met alle ambities over haar fysieke grenzen gaat (circa +600 ha). Binnenstedelijke en inbreidingsprojecten vragen om zorgvuldige inpassing. Ze leiden vaak tot langdurige participatietrajecten, juist omdat de impact op de leefomgeving van de huidige bewoners zo groot is. 

Zeker, binnenstedelijk bouwen maakt de stad sterker. Maar het heeft zijn eigen dynamiek en eigen (vaak laag) tempo.

Voor de binnenstedelijke locaties zet Utrecht tot 2040 in op hoge dichtheden met appartementen. We mogen echter niet vergeten dat het merendeel van de inwoners van Utrecht[1] wil wonen in grondgebonden woningen met een tuin (*woningmarktrapporten Stec en Companen) . Nieuwe woningen in Rijnenburg zijn het antwoord op deze woningvraag. In Rijnenburg is ruimte voor een grote diversiteit aan woningtypes, waaronder betaalbare woningen met een tuin.

[1] Zie: Companen rapport 2020 + Advies Stec Groep – Woningvraag Regio Utrecht 2040 (2 maart 2020).


Terug